ÖGE GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

 

 

ISO 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre, ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği ve ISO 30000:2009 Gemi Söküm Entegre Yönetim Sistemi Standartlarını, yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak üzere bir yönetim sistemi tesis edecektir.

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;   

 

ÜST YÖNETİM OLARAK;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürülükteki Çevre/İSG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

IMO –ILO kılavuzlarına, BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Kalite-Çevre ve İşçi sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmeyi, Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,

Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini 

Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Acil   durumlar için hazır olmayı,

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

Kontrol hiyerarşisini kullanarak İSG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,

İSG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

İSG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı

Acil durumlar için hazır olmayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Firmamız adına taahhüt ederiz.

 

KALİTE YÖNETİMİ

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, 

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz.

 

GEMİ SÖKÜM YÖNETİMİ

Yönetimi Politikamız kapsamında, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir şekilde, tüm yasal ve diğer gerekliliklerin sağlanarak yeşil gemi geri dönüşüm süreci yürüteceğimizi taahhüt ederiz.

 

 

E- Bültene Kaydolun yeni projelerden tam zamanında haberiniz olsun.