• Gemi Söküm İzni
 • Gemi Söküm Yetki Belgesi
 • MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ
 • Geçici Depolama İzini
 • ISO 30000:2009 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi
 • Gemi Geridönüşüm Planı ve Avrupa Yönetmeliği Uygunluk Belgesi
 • IMO Hong Kong Konvansiyonu Uyum Beyanı
 • ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Gayri Sıhhi Müessese Açılma Ruhsatı
 • E- Bültene Kaydolun yeni projelerden tam zamanında haberiniz olsun.