GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

OGE SHIP DISMANTLING & RECYCLING

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

               ÖGE GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş. :

        ISO 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre, ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği ve ISO 30000:2009 Gemi Söküm Entegre Yönetim Sistemi Standartlarını, yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak üzere bir yönetim sistemi tesis edecektir.

 

 

                Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, çevre ve iş sağlığına uyumlu olarak yapılması için bu konuda yayımlanan, IMO ve ILO klavuzlarını uygulayacağımızı, 2872 sayılı Çevre ve 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan yasal mevzuatlar ile Türkiye’nin taraf olduğu BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine, 2013 tarihinde yayımlanan Avrupa Birliği Çevre ve İş Sağlığına Uyumlu Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

                

 

 Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

 

*  Gemi Söküm Faaliyetlerimizin çevre iş sağlığı etkilerini önleyici tedbirleri alacağımızı, Çevre ve iş Kazalarına, Meslek Hastalıklarına,  yaralanma ve sağlık bozulmalarına engel olacağımızı, Acil durumlar için tedbir alacağımızı,

 

* İnsan sağlığı, refahı, güvenliği ve çevre için uygun standartlara göre çalışmayı,

 

* Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen Çevre ve İşçi Sağlığı –Güvenliği  ile Entegre Yönetim Sistemini sürdüreceğimizi;

 

* Çevrenin korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, çalışanlara ziyaretçilere ,tedarikçi ve müşterilerimize bildireceğimizi,

 

* Yönetim politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemek, gözden geçirmek, değerlendirmek maksadıyla, sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak, yoluyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,

 

* Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

 

*  Her seviyedeki çalışanlarımızın eğitimlerle çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştiriceğimizi,

 

* Müteahhit-tedarikçi ve Müşteriler ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı taahhüt ediyoruz.  .                                                                      

 

E- Bültene Kaydolun yeni projelerden tam zamanında haberiniz olsun.