YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.’nin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 30000:2009 Gemi Söküm Yönetim Sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları, ilgili tarafların şartlarının belirlemiş, ulusal Çevre ve İSG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler (BASEL – ILO – IMO vb.) ve AB  Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve İSG mevzuat/ yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

 

İlgili mevzuatların  uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını lisanslı firmalar aracılığı ile  isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak  analizleri, iş makinaları periyodik kontrolleri, topraklama vb.) akredite kuruluşlar aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, İSG  ve çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu   sürekli takip etmektedir.

 

İSG ve Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun değerlendirilmesi formunda belirterek yayınlar, uygulamaya alınmasını sağlar.

 

Hurda gemilerin sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde, yeniden kullanılabilir  Elektrik-Elektronik –Makina/Güverte Donanım ve  Ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar.  Bu kapsamda müşteri memnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

 

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu Radyasyon, Gasfree ve Atık envanteri konularında izin ve lisansa  sahip kurumlardan hizmet almaktadır.

 

Sözleşmeli OSGB firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet almaktadır.

 

Çalışanların İSG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve şirket bünyesinde ki İSG temsilcisi koordinesinde sağlar.

 

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın, iş kazası, deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur.  Tatbikatlarla  çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.

E- Bültene Kaydolun yeni projelerden tam zamanında haberiniz olsun.