GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

OGE SHIP DISMANTLING & RECYCLING

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş. :

      ISO 9001 Kalite, 14001 Çevre, 18001 İş sağlığı ve Güvenliği ve ISO 30000 Gemi Söküm Entegre Yönetim Sistemi Standartlarını, yönetim ve operasyon el faaliyetlerinde uygulamak üzere bir yönetim sistemi tesis edecektir.

 

 

 Yönetim olarak;

    Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, çevre ve iş sağlığına uyumlu olarak yapılması için; başta 2872 sayılı Çevre ve 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal mevzuatlara; IMO, ILO Kılavuzları, BASEL ve HONG-KONG sözleşmeleri gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatlar ile AB Gemi Geri Dönüşüm, Çevre ve İş Sağlığı düzenlemelerine uymayı ve uygulamayı,

                

 Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

 

*  Gemi Söküm Faaliyetlerimizde çevre iş sağlığına olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alacağımızı,

 

* Çevre ve iş Kazalarına, Meslek Hastalıklarına,  yaralanma ve sağlık bozulmalarına engel olacağımızı,

 

* Bu çerçevede oluşabilecek acil durumlara yönelik tedbir alacağımızı,

 

* İnsan sağlığı, refahı, güvenliği ve çevre için geliştirici tedbirler almayı ve buna göre çalışmayı,

 

* Tüm çalışanlarca benimsenen, Üst Yönetimce desteklenen ve uygulanan, sürekli gözden geçirilen ve iyileştirilen, denetlenen, kamuoyu tarafından izlenebilen, Kalite, Çevre ve İşçi Sağlığı –Güvenliği ile Entegre Yönetim Sistemini sürdüreceğimizi;

 

* Çevrenin korunması ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, çalışanlara ziyaretçilere, tedarikçi ve müşterilerimize bildireceğimizi,

 

* Yönetim politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemek, gözden geçirmek, değerlendirmek maksadıyla, sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak, yoluyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,

 

* Faaliyetlerimizde enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

 

* Her seviyedeki çalışanlarımızın eğitimlerle çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştireceğimizi,

 

* Alt yüklenici, tedarikçi ve müşteriler ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmayı taahhüt ediyoruz.                                                                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş. :

       

Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz gemi geri dönüşüm sektörünün ‘’Yeşil Endüstri’’ parolasıyla yükselttiği çıtayı ve IMO, ILO, OHSAS gibi profesyonel kuruluşlarının da standartları çerçevesinde çevre politikalarımızı her geçen gün geliştirmekteyiz.

Şirketimiz, gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir doğa bırakabilmeyi hedeflemektedir. 

 

 

‘Çevre Politikamızı’ geliştirmek ve koruyabilmek için geliştirdiğimiz başlıca prensiplerimiz;

 

•  İşçi güvenliği ve sağlığını esas almak.

•  Çevresel faktörleri gözeterek yüzey kirliliği yaratmamak.

•  Oluşabilecek kirliliğin çevreye yönelik zararlarını aldığımız tedbirlerle derhal gidermek.

• Aldığımız tedbirleri geliştirmek, denetlemek ve her türlü periyodik kontrolleri düzenli yaparak belgelendirilmesini     sağlamak.

• Çevre performansını arttırmak için çevre yönetim sistemleri ile çevresel amaçları ve hedefleri birleştirmek.

• Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve yetkili kuruluşlar ile beraber çevre standartlarını yükseltmek.

 

             

                                                                                               

E- Bültene Kaydolun yeni projelerden tam zamanında haberiniz olsun.